Åpningstider i sommer

Fra uke 27 t.o.m. uke 31

Alle dager fra kl. 11.00 til 18.00