Priser

Priser i rødt gjelder lørdager, søndager, helligdager, samt skolens fridager.

Nye priser. Gjelder f.o.m. 15.06.2022

Barn 2 til 3 år Barn/ungdom 3 til 18 år Voksen f.o.m 18 år Familie
1 gang 65 115 (140) 165 (175)
Klippekort 12 ganger 1 150 1 575
Månedskort 400 600
Halvårskort 1 505 2 570 3 880
Årskort 2 350 3 930 6 000

Familie

Familie er foreldre med egne barn som er under 18 år. En familie er 2 voksne og 2 barn. Ekstra pr. barn kr. 200/400. Barn må være 10 år før de kan besøke oss alene uten foresatte og de må være svømmedyktige

Små barn må bruke godkjent badebukse eller engangsbleie.

Barn 0 – 2 år Gratis
Godkjent engangsbleie 35 kr
Bare dusje 75 kr
Tilskuerbillett 40 kr