Priser

Priser i rødt gjelder lørdager, søndager, helligdager, samt skolens fridager.

Nye priser. Gjelder f.o.m. 15.06.2022

Barn 2 til 3 år Barn/ungdom 3 til 18 år Voksen f.o.m 18 år Familie
1 gang 65,- 115,- (140) 165,- (175)
Klippekort 12 ganger 1 150,- 1 575,-
Månedskort 400,- 600,-
Halvårskort 1 505,- 2 570,- 3 880,-
Årskort 2 350.- 3 930,- 6 000,-

Familie

Familie er foreldre med egne barn som er under 18 år. En familie er 2 voksne og 2 barn. Ekstra pr. barn kr. 165/330. Barn må være 10 år før de kan besøke oss alene uten foresatte og de må være svømmedyktige

Små barn må bruke godkjent badebukse eller engangsbleie.

Barn 0 – 2 år Gratis
Godkjent engangsbleie 35 kr
Bare dusje 65 kr
Tilskuerbillett 40 kr