Priser

Priser i rødt gjelder lørdager, søndager, helligdager, samt skolens fridager.
Barn 2 til 3 år Barn/ungdom 3 til 18 år Voksen f.o.m 18 år Familie
1 gang 45 kr 90 kr (110) 115kr (135)
Klippekort 12 ganger 900 kr 1.100 kr
Halvårskort 1.200 kr 2.100kr 3.200 kr
Årskort 1.900 kr 3.200kr 4.900kr
Andre priser

Familie er foreldre med egne barn som er under 18 år. Barn må være 10 år før de kan besøke oss alene uten foresatte og svømmedyktige

Små barn må bruke godkjent badebukse eller engangsbleie.

Barn 0 – 2 år Gratis
Glemt kort 30 kr
Bare dusje 50 kr
Se på 30 kr
Godkjent engangsbleie 30 kr