Styremøte

Det innkalles herved til styremøte i Rjukanbadet KF.

Tirsdag 20.10.20

Kl. 17.00- 19.00

Sted: Klubbhus, Rjukan stadion

D

  • Sak 33/20; Godkjenning av innkalling og protokoll
  • Sak 34/20; Informasjon daglig leder
  • Sak 35/20; Rabattløsninger på årskort for enslige forsørgere
  • Sak 36/20; Økonomirapport
  • Sak 37/20; 2. tertialrapport
  • Sak 38/20; Surfeanlegg
  • Sak 39/20; Eventuelt

                      

Orienteringssak; OS

Vedtakssak; VS