Styremøte

Det innkalles herved til styremøte i Rjukanbadet KF.
Onsdag 25.10.2017
Kl. 16.30 til 18.30
Sted: Klubbhus, Rjukan stadion

Dagsorden blir som følger;
• Sak 33/17; Godkjenning av innkallelse og protokoll
• Sak 34/17; OS Daglig leder orienterer
• Sak 35/17; VS 2. tertialrapport
• Sak 36/17; VS Justert budsjett
• Sak 37/17; VS Budsjett 2018
• Sak 38/17; Eventuelt

Orienteringssak; OS
Vedtakssak; VS