Styremøte

Det innkalles herved til styremøte i Rjukanbadet KF.
Onsdag 06.09.2017
Kl. 16.30 til 18.30
Sted: Klubbhus, Rjukan stadion

Dagsorden blir som følger;
• Sak 27/17; Godkjenning av innkallelse og protokoll
• Sak 28/17; OS Daglig leder orienterer
• Besøkstall i sommer
• Vervekampanje
• Oppfølging etter brukerundersøkelsen.
• Ny turnus og vask av anlegget

• Oppfølgingsaker
o Autogiro
o Energibesparelse

• Sak 29/17; VS 2. gangs behandling av brukerundersøkelsen
• Sak 30/17; VS Ansettelse av teamledere
• Sak 31/17; VS Nytt organisasjonskart
• Sak 32/17; Eventuelt

Orienteringssak; OS
Vedtakssak; VS