Styremøte

Det innkalles herved til styremøte i Rjukanbadet KF.

Tirsdag 05.03.2019
Kl. 16.00- 18.00
Sted: Klubbhus, Rjukan stadion

Dagsorden blir som følger;

o Sak 05/19; Godkjenning av innkallelse og protokoll.
o Sak 06/19; «OS» Daglig leder orienterer
o Sak 07/19; «OS» Foreløpig årsmelding og årsregnskap 2018
o Sak 08/19; Utvikling av Rjukanbadet
o Sak 09/19; Eventuelt

Orienteringssak; OS
Vedtakssak; VS