Styremøte

Dagsorden blir som følger;
o Sak 15/18; Godkjenning av innkallelse og protokoll.
o Sak 16/18; OS Daglig leder orienterer
 Drift tilskudd, andre bad
 Ref. fra møte med teknisk sjef, samarbeid
 Autogiro
 Informasjon fra møte i kontrollutvalget
 Påsketrafikken
o Sak 17/18; OS Økonomirapport pr. 30.4.2018
o Sak 18/18; VS Nye billettpriser
o Sak 19/18; Eventuelt