Styremøte

Onsdag 07.02.2018
Kl. 16.00- 18.00
Sted: Klubbhus, Rjukan stadion

Dagsorden blir som følger;
• Sak 01/18 Godkjenning av innkallelse og protokoll.
• Sak 02/18; OS Daglig leder orienterer
Gjennomgang av drukningsulykken
Dagens situasjon
Oppfølgingssaker;
Utfall dropp i spenningen
Autogiro
• Sak 03/18; Justert budsjett 2018
• Sak 04/18; OS Økonomi rapport
• Sak 06/18; VS Bruk av vedlikeholdsfondet
• Sak 07/18; VS Fastsette møteplan våren 2018
• Sak 08/18; Eventuelt