Styremøte

Det innkalles herved til styremøte i Rjukanbadet KF.

Onsdag 21.4.21

Kl. 17.00- 19.00

Sted: LO- huset

Dagsorden blir som følger;

Dagsorden blir som følger;

  • Sak 08/21;                  Godkjenning av innkalling og protokoll
  • Sak 09/21;   «OS»     Informasjon daglig leder
  • Sak 10/21;   «OS»     Oppfølging styresak 01/21: Daglig leder tar kontakt med Norges brettforbund for å innhente informasjon på hva som må til for å bli et godkjent treningsanlegg for surfere.
  • Sak 11/21;   «VS»     Felles daglig leder Krossobanen AS og Rjukanbadet KF. Det har kommet en forespørsel fra styre i Krossobanen om felles daglig ledelse. En forespørsel/ samarbeid med varighet frem til 31.3.22.
  • Sak 05/21;                  Eventuelt           

Orienteringssak; OS

Vedtakssak; VS